Termenii și Condițiile de Utilizare a Serviciilor Nexus

Prin utilizarea Serviciului (“Serviciu”) disponibil pe site-ul www.nexusromania.com vă dați acordul pentru aplicarea următorilor termeni si conditii (“Termeni de Servicii”). “Furnizorul de Servicii” este Nexus Electronics SRL (“Nexus”), companie privată cu răspundere limitată, înființată sub legislația din România, în baza codului de înregistrare comercial 19196707, localizată în clădirea River Plaza A, Splaiul Unirii, numărul 76, sectorul 4, București, România.

Furnizorul de Servicii își rezervă dreptul de a actualiza și modifica Termenii de Servicii după anumite perioade de timp fără a trimite notificări. Orice nouă caracteristică de produs care amplifică sau consolidează Serviciile actuale, inclusiv lansarea de noi resurse și funcționalități, va deveni parte a Termenilor de Servicii. Folosirea Serviciilor și după integrarea acestor modificări constituie consimțământul dumneavoastră la aceste modificări.

Încălcarea acestor termeni menționați în următoarele rânduri va rezulta în închiderea Contului dumneavoastră în Serviciu. În timp ce Furnizorul de Servicii interzice unui asemenea comportament și conținut încărcat în Serviciu, înțelegeți și vă dați acordul cu privire la faptul că Furnizorul nu este responsabil pentru Conținutul publicat de dumneavoastră. Sunteți de acord să folosiți Serviciul înțelegând riscurile la care vă expuneți.

Dacă folosiți sau accesați Serviciul din partea unei companii sau alte entități, dumneavoastră reprezentați garanția faptului că aveți autoritatea de a lega entitatea și afiliații de Termeni. Într-o astfel de situație, folosirea termenului “tu” sau “dumneavoastră” sau “dvs” se va referi la entitate si afiliati. Dacă nu aveți această autoritate, nu aveți dreptul de a accesa sau folosi Serviciile. Acești Termeni includ denunțări de garanții și limitări ale răspunderii care ar putea fi aplicabile pentru dvs.

TERMENI DE BAZA

Dacă nu vă oferiți acordul, va trebui sa refuzați acest Acord și să încetați imediat folosirea Serviciilor. Accesul la Servicii este permis numai celor care își oferă aprobarea totală asupra acestor Termeni de Servicii.

Sunteți de acord cu faptul că acest Acord pentru Termeni de Servicii și relația dintre părți va fi în mod exclusiv guvernata de legile din România fără atenție asupra conflictului cu principii legale sau convenții internaționale. Jurisdictia exclusiva pentru orice soluționare a unei dispute este București, România.

Va trebui să furnizați numele întreg, adresa validă de email și orice altă informație necesară pentru completarea procesului de înregistrare.

Datele de logare vor trebui folosite de o singură persoană – un cont cu multipli utilizatori nu este permis. Puteți folosi date de conectare separate pentru cât de multe persoane vă permite Planul de Servicii.

Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului și a parolei. Furnizorul de Servicii nu poate fi considerat răspunzător pentru orice pierdere sau deteriorare din cauza imposibilității dumneavoastră de a vă conforma la aceste obligații de securitate.

Clientul trebuie să se angajeze pentru menținerea confidențialității totale a parolelor deținute de el însuși legate de Servicii și de Contul de Client. Dacă Clientul este conștient de intrebuintarea neautorizată a parolei sau contului deținut, Clientul va trebui să anunțe Furnizorul de Servicii imediat prin intermediul e-mail-ului sau formularelor de contact de pe site-ul public al Furnizorului.

Sunteți responsabil de întreg conținutul și activitatea care are loc în contul pe care îl detineti (chiar și în momentul în care Conținutul este publicat de către alte persoane care au conturi secundare la contul principal).

Nu aveți dreptul să folosiți Serviciul în vreun fel de scop ilegal sau neautorizat. În momentul utilizării Serviciului, nu trebuie să încălcați nicio lege a jurisdicției (inclusiv, dar nu limitat la legile drepturilor de autor).

Vă oferiți acordul că nu veți hărțui, amenința, abuza sau aduce daune Furnizorului de Servicii sau altor utilizatori ai Serviciului sub nicio formă.

TERMENI DE RAMBURSARE ȘI MODIFICĂRI A PACHETULUI DE SERVICII

Un card de credit valabil este necesar pentru plata Serviciului. Dacă vă înscrieți inițial pentru un cont plătit și nu îl anulați în decursul a 30 de zile, veți fi facturat lunar începând cu a 30-a zi de la crearea contului. Dacă anulați înainte de procesarea primei facturi din ziua 30, nu veți fi supus nici unei plăți. Serviciul este facturat lunar, în avans și nu este rambursabil. Nu vor fi restituiți banii pentru lunile în care ați folosit parțial Serviciul, banii pentru upgrade-ul / downgrade-ul Serviciului și nici pentru lunile în care Serviciul nu a fost folosit, dar contul a rămas deschis.

Toate plățile exclud orice taxă, impozit sau contribuție impusă de autoritățile fiscale, dacă nu este menționat opusul. Clientul va fi responsabil pentru plata acestor taxe, impozite si contributii.

Pentru orice modificare a contului plătit, cardul de credit pe care l-ați declarat va fi taxat în mod automat cu noua rată a ciclului de facturare.

Un downgrade al Serviciului poate conduce la pierderea de Conținut, funcționalități sau randament a Contului. Furnizorul de Servicii nu își asumă obligații pentru o astfel de pierdere.

Clientul va intra în posesia serviciilor imediat ce se primește notificarea că plata a fost confirmată și avem certitudinea ca banii au plecat din contul posesorului de card.

Plățile sunt procesate de:

ANULAREA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Sunteți singura entitate responsabilă pentru anularea contului. Întreg Conținutul va fi șters imediat de pe platforma Serviciului în urma anulării. Această informație nu poate fi recuperata odată ce contul a fost anulat. Dacă ați anulat Serviciul înaintea datei de emitere a facturii pentru luna curentă, anularea va avea efect imediat și nu veți mai fi taxat.

Furnizorul de Servicii, ca decident singular, are în orice moment dreptul de a suspenda sau anula un cont și să refuze orice actuala sau viitoare accesare a Serviciului, fără a oferi un anumit motiv. Această formă de anulare ia forma dezactivării sau ștergerii Contului sau accesului dumneavoastra la Cont și, implicit, la pierderea Conținutului din Cont. Furnizorul de Servicii își rezerva dreptul de a refuza să ofere Servicii oricărei entități fără vreun motiv anume, în orice moment.

TERMENI PRIVIND MODIFICARILE

Furnizorul de Servicii își rezervă în orice moment și periodic să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, Serviciul (în întregime sau parțial), cu sau fără a notifica în prealabil. Prețurile Serviciilor, inclusiv si nu limitate la planul de taxare lunara pentru înscriere la Serviciu, se pot supune unor modificări în decursul a 30 de zile de la emiterea notificării din partea noastră. Această notificare va fi furnizata și valabilă în mod permanent printr-o postare cu aceste modificări publicată pe platforma Serviciului.

Furnizorul de Servicii nu va fi tras la răspundere față de dumneavoastră sau orice terț pentru orice modificare, schimbare de preț, suspendare sau întrerupere a Serviciului. Clientul este conștient și aproba că forma și natura Serviciului se poate schimba periodic fără a fi anterior notificat intrucat Furnizorul aduce în mod permanent inovații și îmbunătățiri Serviciului.

TERMENII CONȚINUTULUI

Conținutul Furnizorului de Servicii este protejat de dreptul de autor. Clientul nu are dreptul să copieze, distribuie, modifice, închirieze, concesioneze, împrumute, să creeze materiale derivate, să realizeze inginerie inversă sau să încerce prin vreo metodă să extragă codul sursă al Serviciului sau orice parte a acestuia fără aprobarea deținătorului respectivului Conținut.

Furnizorul de Servicii declară că nu deține niciun drept intelectual de proprietate asupra materialelor pe care Clientul le încărca în Serviciu. Profilul și materialele încărcate rămân ale dumneavoastră. În schimb, setându-vă paginile pentru a fi distribuite public, vă oferiți acordul ca alte persoane să vizualizeze și să distribuie Conținutul.

Clientul se angajează să nu creeze, transmită, afișeze sau să pună sub o altă formă la dispoziție Conținut care este ilegal, care poate pune în pericol sau amenința pe cineva, care este abuziv, hartuitor, supărător, defaimator, vulgar, obscen, rauvoitor sau invadează intimitatea altcuiva (inclusiv viruși sau alt tip de cod distructiv).

CONDITII GENERALE

Utilizarea Serviciului se face pe propria răspundere. Serviciului este furnizat “așa cum este”.

Printre altele, Furnizorul de Servicii nu garantează sau reprezintă Clientul că: utilizarea Serviciului de către Client se va ridica la cerințele Clientului, utilizarea Serviciului de către Client va fi neîntreruptă, promptă în orice moment, securizată și lipsită de erori, că orice informație obținută de către Client ca rezultat al utilizării Serviciului de către acesta va fi acurată, corectă, de încredere și de actualitate că defectele operării sau funcționarii Serviciului vor fi rectificate.

Suportul tehnic este valabil prin intermediul metodelor prezentate pe platforma Serviciului.

GARANȚII

Nicio garanție (inclusiv pentru calitatea de satisfacție a produsului, gradul de potrivire cu scopul pentru care a fost creat sau concordanța cu descrierea) nu se aplică Serviciului cu excepția situației în care este stipulat în Acord.

Furnizorul de Servicii nu este răspunzător de vreo daună directă, indirectă sau substanțială (inclusiv scăderea profitului, pierderea de informații, deteriorarea reputației sau a imaginii) provocată Clientului care ar putea fi atrasă de către Client în legătură cu Serviciul.

Nu trebuie să modificați, adaptați sau să aduceți daune Serviciului sau să modificați vreun alt site pentru insinuarea faptului că este asociat cu Serviciul.

Înțelegeți faptul că furnizorul de servicii folosește la rândul său furnizori terți și parteneri de găzduire a site-ului pentru furnizarea componentelor de hardware, software, rețelistică, depozitare și tehnologie conexă necesare desfășurării Serviciului. Sunteți de acord să nu reproduceți, să nu creați duplicate, să nu vindeți, revindeți sau exploata nicio porțiune de Serviciu, utilizarea Serviciului sau accesul la Serviciu fără permisiunea scrisă a Furnizorului de Servicii.

Clientul este obligat să despăgubească Furnizorul de Servicii, ofițerii săi, directorii, angajații, agenții, licențiatorii, furnizorii, etc. pentru toate revendicările, datoriile, pierderile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile avocaților, care rezultă din încălcarea Acordului, precum și din activitățile din contul de Client.

Clientul este de acord ca Furnizorul de Servicii să îi livreze notificări, inclusiv legate de acest Acord, prin email, poșta sau publicând pe interfața Serviciului. Înțelegeți că procesarea tehnică și transmiterea Serviciului, inclusiv a Conținutului, poate fi transferată fără a fi criptată și implică (a) transmiterea pe mai multe rețele și (b) modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice ale conectării rețelelor și dispozitivelor.

Nu trebuie să încărcați, publicați, găzduiți sau să transmiteți emailuri nesolicitate, SMS-uri sau mesaje de tip “spam”. Nu trebuie să transmiteți niciun virus sau vierme sau orice cod de natura să distrugă.

TERMENI FINALI

Incapacitatea Furnizorului de Servicii de a-și exercita și aplica orice drept sau clauză a Termenilor de Servicii nu va constitui o derogare de la un astfel de drept sau clauză. Termenii de Serviciu constituie întregul acord între dumneavoastră și furnizorul de servicii și vă guvernează folosirea Serviciului înlocuind oricare alt Acord între dumneavoastră și Furnizorul de Servicii (inclusiv, dar nu limitat la, oricare altă versiune a Termenilor de Servicii).

Acest acord este guvernat de legea română.

În cazul în care acordul a fost tradus într-o alta limba, și observați contradicții între versiunea în limba romană și materialul tradus, atunci versiunea în limba română va prevala asupra celei traduse.

Orice discuție legată de Acord va fi rezolvată prin intermediul negocierilor. Dacă discuția nu poate fi soluționată prin negociere, atunci va fi rezolvată de Curtea de Apel București, România.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acest Acord intră în vigoare de la data de 1 Mai 2018.